EDAS s.r.o. – Sídlo v Bratislave
Nám. A. Hlinku 1
831 06 Bratislava – Rača
SLOVENSKO

Tel: 00421-(0)2-44873604, 44886182/159
Fax: 00421-(0)2-44886175
E-mail: info@edas.sk

Akreditácia

V roku 2006 spoločnosť EDAS s.r.o. získala akreditáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre nasledovné vzdelávacie aktivity:

  • automatizované meranie vo výrobe pre potreby zabezpečenia hygienických noriem riadenia kvality – 64 hodín,
  • taliančina pre priemyselné podniky – 360 hodín,
  • manažment kvality.

© Copyright 2013 | Všetky práva vyhradené EDAS.sk