EDAS s.r.o. – Sídlo v Bratislave
Nám. A. Hlinku 1
831 06 Bratislava – Rača
SLOVENSKO

Tel: 00421-(0)2-44873604, 44886182/159
Fax: 00421-(0)2-44886175
E-mail: info@edas.sk

OBLASŤ VZDELÁVANIA

PREČO “VZDELÁVANIE” (EDUCATIONAL)?
EDAS, s.r.o., vďaka skúsenosti získavanej už od prvých rokov svojej činnosti, sa rozhodla podporovať vzdelávanie a školenia ako základné piliere rastu krajiny, nie len ekonomického a priemyselného, ale predovšetkým ľudského a “globálneho”. Prostredníctvom kontaktu s mladými ľuďmi a so vzdelávacími inštitúciami podporuje integráciu rozdielnych kultúr a rovnosť možností pre všetkých študentov, aj prostredníctvom udeľovania štipendií.

SPOLUPRÁCA SO ŠKOLAMI
Edas Educational spolupracuje v oblasti vzdelávania s viacerými slovenskými univerzitami, medzi ktoré patrí Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – Fakulta mechatroniky a Poľnohospodárska univerzita v Nitre – Fakulta ekonomiky a manažmentu.

EDAS okrem toho nadviazala úzku spoluprácu s Katolíckou univerzitou Sv. srdca v Miláne. Ich prvým spoločným krokom bolo vyslanie Dott. Mattea Vergu  z Milánskeho univerzitného inštitútu 9. apríla 2008 na Slovensko.

Cieľ vyučovania talianskeho jazyka bol rozšírený o medzikulturálne spoznávanie, ktorého snahou je prekonávať zaužívané stereotypy, ktoré charakterizujú Taliansko a Talianov v kolektívnom obraze slovenskej populácie. Medzi zámery projektu patrí aj postupné a trvalé včleňovanie miestnej pracovnej sily do výrobných štruktúr umiestnených na tomto území a taktiež do tých, ktoré sa ešte len budujú.

Spoločnosť EDAS prostredníctvom svojej prítomnosti v tejto lokalite vytvára pracovné príležitosti a zvyšuje vzdelanosť v regióne, čím prispieva k rastu sociálno-ekonomickej úrovne tohto slovenského regiónu, a to za pomoci a podpory ďalších prestížnych inštitúcií.

SPOLOČNÉ PROJEKTY ŠKOLA – PODNIK
EDAS sa vybrala smerom rozširovania talianskeho jazyka a kultúry na Slovensku prostredníctvom rôznych projektov v mestách Veľký Krtíš a Malý Krtíš, v Leviciach, v Košiciach.

Táto činnosť sa začala v marci 2008 za pomoci projektu PRUPAMAK. Projekt je podporovaný z európskych sociálnych fondov a jeho cieľom je poskytovanie bezplatného vzdelávania niektorým nezamestnaným v danom mieste.

Podľa tohto modelu EDAS, aj v spolupráci s miestnymi inštitúciami, zorganizovala kurzy talianskeho jazyka a kultúry v rôznych slovenských firmách a profesionálne rekvalifikačné kurzy otvorené širokej verejnosti za spolupráce s miestnymi inštitúciami.

© Copyright 2013 | Všetky práva vyhradené EDAS.sk