EDAS s.r.o. – Sídlo v Bratislave
Nám. A. Hlinku 1
831 06 Bratislava – Rača
SLOVENSKO

Tel: 00421-(0)2-44873604, 44886182/159
Fax: 00421-(0)2-44886175
E-mail: info@edas.sk

OPERATÍVNE SLUŽBY

Obchodné činnosti, vyhľadávanie obchodných partnerov, kompenzačné bilaterálne a multilaterálne činnosti, odborná pomoc pri uzatváraní zmlúv, v oblasti poisťovníctva, menovej a colnej oblasti a v oblasti tlmočenia.

Decentralizácia výroby, vyhľadávanie partnerov pri zakladaní spoločných podnikov, priemyselné lokalizácie, dohody so sub-dodávateľmi, všestranné poradenstvo (prieskumy, dohody, preklady, uzatváranie zmlúv a ich realizácia, technicko- administratívna koordinácia spolupráce s obchodným partnerom).

Výrobné postupy a technológie: odstúpenie, predaj a výmena licencií, výrobných postupov a priemyselných spracovaní, know-how a technológií, prevod licencií, ochranných značiek a patentov.

Podporné prieskumy a hodnotenia zamerané na vyhodnotenie možností odbytu talianskych výrobkov na Slovensku a slovenských výrobkov v Taliansku, analýza legislatívneho a administratívneho systému, analýza hlavných spoločensko-politických a ekonomicko-finančných ukazovateľov krajín vhodných pre strategický rozvoj obchodných aktivít.

Prieskum a zorganizovanie otvorenia zastúpení v Taliansku a v zahraničí pre podniky a inštitúcie: kontaktný úrad, zastupiteľský úrad, vlastné operatívne sídlo.

Realitná činnosť: podpora a organizovanie činností spojených s vyhľadávaním a podporou podnikania s nehnuteľnosťami v zahraničí.
Výber, rozvoj a školenia Ľudských zdrojov, na základe špecifických potrieb klienta. Poskytujeme najmä školenia jazykové a v oblasti legislatívy, aj vo forme “training on the job”.

© Copyright 2013 | Všetky práva vyhradené EDAS.sk