EDAS s.r.o. – Sídlo v Bratislave
Nám. A. Hlinku 1
831 06 Bratislava – Rača
SLOVENSKO

Tel: 00421-(0)2-44873604, 44886182/159
Fax: 00421-(0)2-44886175
E-mail: info@edas.sk

FINANČNÉ SLUŽBY

M&A: asistencia pri akvizíciách, fúziách, vstupoch do spoločných podnikov, kúpe a predaji obchodných podielov, celých spoločností alebo častí podnikov. Celková podpora pri strategickej analýze takýchto operácií, od prieskumu, voľbu podniku, obchodných rokovaní, až po uzavretie operácie a plnenie zákonných povinností.

Financovanie: získavanie strednodobých finančných prostriedkov v súvislosti s priemyselnou reštrukturalizáciou a novými iniciatívami. Aktivácia finančných zdrojov poskytovaných programami EÚ pre vyhľadávanie obchodného partnera a aktivácia investičných programov. Podpora a organizovanie foriem intervencií typu spolufinancovania s medzinárodnými inštitúciami. Získavanie krátkodobých finančných prostriedkov v súvislosti so znížením ceny investícií a splatením zahraničných pohľadávok vopred.

© Copyright 2013 | Všetky práva vyhradené EDAS.sk