EDAS s.r.o. – Bratislava
Nám. A. Hlinku 1
831 06 Bratislava – Rača
SLOVAKIA

Tel: 00421-(0)2-44873604, 44886182/159
Fax: 00421-(0)2-44886175
E-mail: info@edas.sk