EDAS s.r.o. – Sídlo v Bratislave
Nám. A. Hlinku 1
831 06 Bratislava – Rača
SLOVENSKO

Tel: 00421-(0)2-44873604, 44886182/159
Fax: 00421-(0)2-44886175
E-mail: info@edas.sk

Ciele

V čo najvyššej miere hájiť ekonomické, priemyselné a obchodné záujmy talianskych a slovenských podnikov pri vyhľadávaní, vytyčovaní, rozširovaní a realizácii obchodných transakcií.

Poskytovať talianskym a slovenským firmám služby, ktoré sú ušité na mieru požiadavkám a potrebám konkrétneho zákazníka.

Prostredníctvom aktivít vykonávaných v prospech talianskych firiem na Slovensku a slovenských firiem v Taliansku prispievať k rozvoju ich ekonomík a k ich aktívnemu integrovaniu do svetového hospodárstva a zavádzaniu opatrení v súlade so svetovým trendom vo výrobe a technológiách.

© Copyright 2013 | Všetky práva vyhradené EDAS.sk