EDAS s.r.o. – Sídlo v Bratislave
Nám. A. Hlinku 1
831 06 Bratislava – Rača
SLOVENSKO

Tel: 00421-(0)2-44873604, 44886182/159
Fax: 00421-(0)2-44886175
E-mail: info@edas.sk

O nás

Spoločnosť EDAS, s.r.o. pôsobí v Slovenskej republike prostredníctvom vlastných operatívnych štruktúr viac než 20 rokov, pričom vychádza zo skúseností a medzinárodných kontaktov spoločnosti EDA PROGRAM, S.r.l.-ITALIA, ktorá je na trhu Strednej a Východnej Európy prítomná už vyše 30 rokov.

EDAS, s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca na úseku služieb, ktorá sa opiera o nepretržitú spoluprácu so skupinou kvalifikovaných slovenských a talianskych odborníkov, špecializovaných v každej oblasti poradenstva a služieb.

EDAS, s.r.o. má spojenie s inými štátmi, predovšetkým s Talianskom, a to prostredníctvom spoločností, ktoré sa už dlhý čas zaoberajú poskytovaním služieb v oblasti medzinárodnej spolupráce medzi podnikmi.

EDAS, s.r.o. je členom združenia IC&PARTNERS GROUP, dodávateľa poradenských štúdií v oblasti vývoja, koordinácie a odbornej pomoci v podnikateľských iniciatívach a investičných projektoch priamo v každej krajine prostredníctvom vlastných operatívnych štruktúr.

© Copyright 2013 | Všetky práva vyhradené EDAS.sk